• Lentosotakoulun kilta

LENTOSOTAKOULU SIIRTYI HISTORIANSIVUILLE

Written by LSK on . Posted in HISTORIAA, UUTISSIVU

Lentosotakoulun historia uusi painos

Vuoden 2014 alussa oltiin tilanteessa, jossa 85-vuotiselle sotakoululle näytettiin sen kulkeman tien päätepiste.

Koulun tuolloinen johtaja eversti Jukka Ahlberg antoi Lentosotakoulun Killalle kunniatehtävän siirtää koulun toiminnan viimeiset vuodet kansien väliin. Kyseeseen tuli vuodet jälkeen Ilmasotakoulun 1918-1980 ajanjakson, josta oli jo olemassa kattava ja näyttävä historiateos.

Killan kunniapuheenjohtaja ev evp Pekka Kanninen tarttui ohjaussauvaan ja tavoitti hänelle entuudestaan tutun ja jo lakkautetun Ilmavoimien `Teknillisen Koulun Hallin ajalta` kirjoittaneen FM majuri Mikko Elon Maavoimien esikunnasta. Tämä laatikin alustavan rungon ja sisällysluettelon kirjoitusprojektia varten.

Killan hallitus kokousti 20.02.2014 Kauhavalla ja tutustui siihen. Hallitus kokoontui uudelleen Kauhavalla jo kuukauden kuluttua hyväksyen projektin läpiviennin reunaehdot sekä nimeten kirjalle toimikunnan ja sille vastuuhenkilön. Työ siirtyi sanoista tekoihin kirjoittajan saadessa toivomansa valtuudet koulun hallussa olevaan aineistoon ja tarvittavien resurssien ja materiaalien käyttöön. 10.04.2014 historiakirjatoimikunnan kokouksessa

Kauhavalla tutustuttiin kirjoittajan uudistamaan ajatukseen kirjan sisällön jäsennyksestä. Samalla aikataulutettiin tekstin valmistuminen. Kirjoittaja oli varannut koko vuosilomansa aineiston hankintaan, jäsentelyyn ja tekstin luomiseen sekä saanut tarvittavaessa lisä- aikaa virkavapaana. Hän ansaitsi työrauhan heinäkuun loppuun saakka. 01.08.2014 oltiin vaiheessa, jolloin oli jo tarjolla kättä pitempää. Silloin kokoontuivat Mikkelissä kirjoittaja, historiakirjatoimikunnan vastaava sekä Pekka Kanninen arvioimaan tilannetta.

Tutustuttavaksi saatiin noin 100 sivua tekstiä. Kirjoittaminen jatkui ja elokuun lopulla Killan hallitus sai tiedon teoksen laajuudesta, ts. sivujen ja kuvien lukumäärästä. Valokuvien valintaan oli kirjatoimikunnasta kiinnitetty Aune Luoma, koulun pitkäaikainen kirjastonhoitaja.

Tarjouspyynnöt kirjasta lähtivät lokakuun taitteessa kolmelle kirjapainolle. Suoritetun toimitusvarmuuden ja hinta-arvostelun pohjalta tehtiin toimittajavalinta 28.10.2014 Mikkelin Karkialammella pidetyssä historiakirjatoimikunnan kokouksessa. Samalla lyötiin lukkoon kirjan ulkoasu.

Teksti ja suurin osa valokuvista alkoi olla kuosissaan. Kirjan teksti ja kuvien valinta saatettiin päätökseen ja sen taitto alkoi 06.11.2014 Jyväskylässä. Pekka Kannisen oikoluvun jälkeen kirjalle voitiin antaa painolupa vielä marraskuun aikana. Historiakirja oli valmis ja tilattu painos toimitettuna Kauhavalle Lentosotakoulun päättöjuhlaa edeltävänä päivänä. 18.12.2014 se oli juhlasalissa valmiina jaettavaksi henkilökunnalle.

Historiakirjaprojekti oli kestänyt 10 kuukautta. Sille asetettu ajallinen ja taloudellinen tavoite oli saavutettu. Se mitä Lentosotakoulun viimeiseksi jäänyt johtaja lausahti – saadessaan kirjan käteensä – vastasi kolmanteen projektiargumenttiin: ”upea teos”.
Jukka A.Torvelainen, historiakirjatoimikunnan vastuuhenkilö