• Lentosotakoulun kilta

LENTOSOTAKOULUN KILTA TIEDOTTAA 1/2023

Written by LSK on . Posted in TIEDOTTEET, TOIMINTA, UUTISSIVU

Kesää kohti

Tervehdys, hyvät kiltaveljet ja -sisaret

Killan talvikauden hiljaiseloon vaihtelua ovat lähinnä tuoneet Lentokonepuistomme tapahtumat. Fouga oli jälleen siniseksi valaistu itsenäisyyspäivänä. Sytytimme myös useita jätkänkynttilöitä eri puolille Lentokonepuistoa. Lupasin vuosi sitten, että tästä tulee perinne. Eikö kaksi kertaa ala olla perinne.

Venäjä vain ei tule järkiinsä. Niinpä sodan ensimmäisenä vuosipäivänä FM-12 loisti jälleen Ukrainan väreissä. Se heijasti keltaista ja sinistä osoittaaksemme jatkuvaa tukea Ukrainan urhoille ja uhreille.

Kesää kohti kiinnostus Lentokonepuistoon ja pöhinä siellä lisääntyvät. Totuttuun tapaan Kauhavan oppaiden Jyrki Lahti kuljettaa ryhmänsä puiston kautta, kiitos. Pyydettäessä kohteesta kerrotaan myös omalla väellä mahdollisuuksiemme mukaan. Tiistaille 23.5. osui tällainen pyyntö, kun Kauhavan 4H-toiminta pitää kevättempauksen.

Varapuheenjohtaja Liisa keksi viime vuonna mainion idean, jota syksyllä aloimme pohjustaa. Alkukevät on mennyt sitoumuksia varmistellessa, asiaa suunnitellessa ja tapahtumaa valmistellessa. Nyt sen uskaltaa jo paljastaa: Ilmavoimien Big Band solistinaan Sami Saari tulee Kauhavalle konsertoimaan heti mil jazz -kiertueensa jälkeen. Lentosotakoulun Kilta tarjoaa tämän nautinnon lauantaina 17.6.2023 klo 15 alkaen Lentokonepuistossamme Fouga-patsaan maastossa.

Vuosikokouskin pidetään Kauhavalla lauantaina 17.6.2023 – kokouskutsu on toisaalla tässä tiedotteessa. Jos jaksaa kiinnostaa, niin konserttia ennen voi käydä Lauttamuksessa ihmettelemässä puukkofestivaalia ja Kauhavan Yrittäjien toritapahtumaa.

Kesä on tapahtumien aikaa koko Suomessa.

Tervetuloa!


Kari Janhunen
Puheenjohtaja

 

 

 

 


 SOTAVETERAANIEN PERINNETYÖ ON MUUTOKSESSA

Vuonna 2003 perustetulle Tammenlehvän Perinneliitolle ollaan luomassa jatkoa. Sen tavoitteena on ollut ja on edelleen hahmottaa Perinneliiton toiminta vuoden 2030 loppuun mennessä. Vuoden 2022 loppuun mennessä on ohjattu jo 16 alueorganisaatiota aloittamaan toimintaa.
Vuoden 2023 alusta alkaen yhdeksällä alueella kantaa jo alueellinen Sotien 1939-1945 alueellinen Perinneyhdistys ry, sekä tuki- että perinnetyöstä. Muilla alueilla perinneyhdistys toimii vielä rinnan veteraanijärjestöjen piirien (vast) kanssa.
Etelä-Pohjanmaalla on jo perustettu Sotien 1939-1945 Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry.

Perinneyhdistyksen puheenjohtajan tervehdys

Sotiemme veteraanit ovat poistumassa keskuudestamme eteläpohjalaista viimeiset n. 100 ovat jäljellä. Kohtalonvuodet 1939-1945 jätti meille perinnöksi itsenäisen isänmaan. Maamme itsenäisyys ei ole ollut koskaan niin uhattuna, kuin se oli maaliskuussa -40 tai kesäkuussa -44. Sodat kokenut sukupolvi ponnisteli ja uhrautui tällöin äärimmilleen. Sotien menetyksetkin olivat mittavat yli 92 000 antoi henkensä. Sodista palanneet miehet ja naiset ovat sitten rakentaneet tästä maasta sen mitä nyt näemme ympärillämme. Sotiimme liittyvää perinnetyötä on tehty 60-luvulta asti. Asia ei siis ole uusi perinnetyö oli kuitenkin hajanaista, kun jokainen veteraani järjestö teki sitä itse päätoimensa ohella. Veteraaniperinetyötä organisoidaan uudelleen paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Tavoitteena on, nyt tehdään yhdessä eri järjestöjen kanssa tätä tärkeää kokonaisuutta. Valtakunnallisesti toimintaa johtaa kaikkien veteraani järjestöjemme yhteisesti perustama Tammenlehvän Perinneliitto. Tämän alle on 2020 perustettu ensimmäisten joukossa Sotien 1939-1945 Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys, joka on E-P:n alueellinen toimija. Tärkein ja konkreettisin perinnetyö tehdään kuitenkin edelleen jokaisen omalla kotipaikkakunnalla eli paikallistasolla. Siellä on se tärkein ja paras tieto. Toimintamme on alkumetreillä ja hakee vielä muotojaan. Perinneaikana siirtyminen vaatii meiltä uudistumista ja uusien ideoiden, toimintamuotojen ja välineiden löytämistä. Tärkein tavoitteemme on, että sanomamme saavuttaisi nykyisen nuorisomme ja lapsemme, vain tällöin perinnetyö jatkuu ja muistot sotasukupolvemme uhrauksista eivät himmene. On myös tärkeää, että saamme toimintaan mukaan kaikki paikkakunnan järjestöt, jotka haluavat toimia sotien 39-45 perinteen vaalimiseksi. Eteläpohjalainen veteraanityö on ollut valtakunnallisestikin aina edellä käyvää ja omaperäistä. Tätä karismaattista työtä tulee jatkamaan myös Sotien 1939-1945 Etelä-Pohjanmaan Perinneyhditys ry.
Haluamme toivottaa tervetulleeksi ja liittymään jäsenkuntaamme kaikki, jotka haluavat toimia tarkoitusperiemme hyväksi.

Pertti Kortesniemi
puheenjohtaja
Sotien 1939-1945 Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry

 

 

 

 


 

Sääntöjen mukaan Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n (jäljempänä liitto) alueellisena jäsenyhdistyksenä

 1. Hoitaa ja vaalia sotien 1939—1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja Tammenlehvän Perinneliiton periaatteiden mukaisesti, toimia alueellisen perinnetyön koordinoijana ja toteuttajana sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä.
 2. Edistää ja valvoa Suomen sotien 1939—1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamiseksi ja kotipalvelujen ja kuntoutuksen edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan

 1. Huolehtii sotien 1939–1945 sotasukupolven perinteen ja arvojen siirtämisestä tuleville sukupolville, kokoaa alueensa toimijoita yhteisiin perinnetyön hankkeisiin, ohjaa ja koordinoi alueellista ja paikallista perinnetyötä, järjestää alueellisia perinnetyön tapahtumia, seuraa perinnetyön kohteiden hoitoa ja kuntoa sekä tekee aloitteita ja esityksiä perinnetyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi
 2. Seuraa Suomen sotiin 1939–1945 osallistuneiden veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä oloja, tekee aloitteita ja ryhtyy toimiin heidän elinolojensa turvaamiseksi ja kehittämiseksi.
 3. Harjoittaa tukitoimintaa ja perinnetyötä edistävää neuvontatoimintaa ja viestintää
 4. Pyrkii saamaan kansalaisia ja yhteisöjä tukemaan sotien 1939–1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä tukitoimintaa sekä alueellista perinnetyötä
 5. On yhteistoiminnassa yhdistyksen tukitoiminnan ja perinnetyön tarkoitusperiä edistävien julkisten ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden sekä viranomaisten kanssa.

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, jäsenpalveluja ja muistoesineiden myyntitoimintaa, perustaa rahastoja ja säätiöitä, hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä osallistua yhdistyksen tarkoitusperiä edistävien yhdistysten ja säätiöiden toimintaan.

Hallinto ja talous

 • Osallistutaan aktiivisesti Tammenlehvän Perinneliiton perinneajan rakentamiseen valtakunnallisesti
 • Verkostoidutaan entistä laajemmin maakunnallisesti
 • Nimetään tarpeellisia työryhmiä
 • Etsitään ja toteutetaan keinoja tulojen nostamiseksi
 • Etsitään ja toteutetaan keinoja tuotemyyntiin

Paikallistoimikunnat

 • Varmistetaan, että joka paikassa toiminta-alueella on toimiva toimikunta
 • Varmistetaan, että jokaisessa toimikunnassa on yhteyshenkilö
 • Ohjeistetaan ja neuvotaan paikallistoimikuntia
 • Järjestetään tarpeellisia yhteisiä kokoontumisia ja koulutuksia
 • Lisäys Kauhavalle:
 • Huolehditaan niiden paikallistoimikuntien taloushallinnosta, jotka sitä haluavat. Paikallistoimikunta säilyttää varansa Perinneyhdistys ry:n kirjanpidossa taseen ulkopuolisena eränä. Käyttöoikeus vain paikallistoimikunnan yhteyshenkilöllä. 

Jäsenet

 • Tehostetaan jäsenhankintaa
 • Pidetään jäseniin yhteyttä sähköisillä jäsenkirjeillä
 • Huolehditaan sotaveteraanien, sotainvalidien veljesliiton ja rintamaveteraaniliiton paikallisyhdistysten jäsenten saamisesta perinnepiirin jäseniksi
 • Etsitään uusia tapoja tavoittaa nuoria

Tapahtumat

 • Tuetaan paikallistoimikuntia toistuvien perinnetapahtumien jatkuvuuden turvaamisessa
 • Järjestetään talvikaudella kuukausittain verkkoluentoja
 • Järjestetään muita alueellisia tapahtumia ja liveluentoja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan
 • Koordinoidaan tarpeen mukaan paikallisia tapahtumia silloin kun niitä järjestetään samaan aikaan piirin alueella
 • Kehitetään kouluyhteistyötä

Viestintä

 • Tuodaan veteraaniperinnettä esiin monipuolisesti, tuoreesti ja alueellisesti kattavasti.
 • Etsitään viestintään myös nuoria kiinnostavia teemoja.
 • Hyödynnetään Facebookia ja Instagramia aktiivisesti
 • Vahvistetaan yhteistyötä Lakeuden Maanpuolustajan kanssa
 • Etsitään ja tarjotaan alueellisille ja paikallisille medioille veteraaniperinneaiheita ja -asiantuntijoita

Perinneportaali

 • Avataan alueellinen Perinneportaali yhdessä valtakunnallisen sivuston kanssa 6.12.2022
 • Rakennetaan ja kehitetään portaalia aktiivisesti
 • Hankitaan portaaliin aktiivisesti uutta aineistoa
 • ks portaali

Tukityö

Veteraanien tukitoimista huolehditaan loppuun saakka. Tukitoimista vastaavat veteraanijärjestöt, niin kauan kuin ne ovat toiminnassa. Perinnepiiri ottaa vastuun mahdollisesti tarvittavista tukitoimista sen jälkeen, kun veteraanijärjestöt on lakkautettu.

PAIKALLISESTI

Vaikka vastuu siirtyykin yhdistystoiminnan osalta alueelliselle piiriorganisaatiolle, jatkuu toiminta paikallisesti niin pitkään kuin mahdollista. Vaikka varsinaisia veteraaneja ei olisi, on heidän leskiä ja puolisoita vielä useita vuosia avun tarpeessa. Mitä useampia henkilöitä paikkakuntakohtaisesti ( Perinneyhdistyksen jäseninä) saadaan huolehtimaan näistä asioista, sitä turvallisempi olo on vanhuksilla. Samoin osanotto erilaisiin muistotilaisuuksiin säilyy. Ks sotiemmeperinne.fi/alueellinen perinnetyö

Liity jäseneksi perinneyhdistykseemme
Maksamalla 10€ /vuosi jäsenmaksun olet mukana hyvässä työssä! Tällä jäsenmaksulla saat kotiisi Kenttäpostia-lehden neljä kertaa vuodessa.
Maksa tilille: FI78 5419 0120 3806 09
Saaja: Sotien 1939-1945 E-P:n Perinneyhdistys ry
Viitenumero: 19538

TÄSTÄ pääset täyttämään jäsentietolomakkeen sähköisesti

Tai voit tulostaa alla olevasta linkistä paperisen version ja postittaa sen meille:

LINKKI PAPERISEEN JÄSENTIETOLOMAKKEESEEN


JÄSENTIEDOTE SÄHKÖPOSTINA !!!

Jäsentiedote tullaan jatkossakin jakamaan ensisijaisesti sähköpostina. Ilmoita siis sähköpostiosoitteesi killan sihteerille Esa Rämäkölle ositteeseen esa.ramakko@gmail.com
Huolehdithan myös jäsenmaksun maksamisen, näin varmistat tiedon saannin killan toiminnasta. Jäsentiedotteet löytyvät myös killan www-sivuilta (www.lentosotakoulunkilta.fi).
SIHTEERIN PUHELINNUMERO ON 040-575 4225.


KOKOUSKUTSU

LENTOSOTAKOULUN KILTA ry:n VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN KAUHAVALLA KAUPUNGINTALON TILOISSA
LAUANTAINA 17.06.2023 KLO 11.00 (Kauppatie 109)
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖJEN 6.§:ssä MAINITUT ASIAT
-Hallitus

VUOSIKOKOUSPÄIVÄN OHJELMA

 • 10.45 seppeleen lasku (kirkkomaalla)
 • 11.00 vuosikokous (Kauppatie 109)
 • 15.00-17.00 Lentokonepuistokonsertti

VUOSIKOKOUSJÄRJESTELYT:
Ei erillistä ilmoittautumista
Tänäkään vuonna emme järjestä iltaohjelmaa


Lentosotakoulun Kilta ry                         Vuosikokous 17.06.2023

Kauhava                                          

 

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 1. Työjärjestyksen hyväksyminen
 2. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen
 3. Käsitellään tilit vuodelta 2022 sekä toiminnantarkastajan lausunto
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024
 6. Päätetään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2024
 7. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024
 8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2024
 9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vv. 2024-2025

Erovuorossa: Timo Telen, Sakari Passi, Liisa Salo ja Eino Kalliomäki

Hallituksen jatkavat jäsenet ovat  Carl-Gustav Karling, Hannu Ristaniemi, Esa Rämäkkö ja Arvo Mäkinen

 1. Valitaan toiminnantarkastaja ja heille varamies

            Nykyiset: Seppo Jaakkola varalla Jukka Aerikkala  

 1. Kunniajäsenet
 2. Muut asiat

16 Kokouksen päättäminen


Vuosikokouksen jälkeen

Ilmavoimien Big Band solistinaan Sami Saari klo 15 alkaen Lentokonepuistossamme Fouga-patsaan maastossa.