• Lentosotakoulun kilta

12.11. esitelmätilaisuus Suomalaisella Klubilla

Written by LSK on . Posted in UUTISSIVU

Esitelmöitsijänä illassa oli ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Kari Salmi aiheenaan ”Ajankohtaista ilmavoimista”.

PrikaatinKenraali Kari Salmi

Prikaatikenraali Kari Salmi, kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus

Kari Salmi kertoi pps-esityksenä mitä toimenpiteitä edellytetään ilmavoimilta, jotta Valtioneuvoston edellyttämät kustannussäästötavoitteet puolustusvoimien osalta saavutettaisiin.
Ilmavoimiin kohdistuu merkittäviä henkilöstön supistamisia sekä toimipisteiden karsimisia. Myös huoltoa ja logistiikkaa on virtaviivaistettava.
Mutta sen jälkeen kun Hornet-kaluston osalta on saatu toinen elinjaksopäivitys (MLU 2  eli Mid Life Update 2) suoritettua loppuun, niin em. supistuksista ja toimenpiteistä huolimatta ilmavoimat tulevat olemaan entistä toimintakykyisemmät ja tehokkaammat ja pystyvät suoriutumaan kaikista puolustusvelvoitteistaan kunnialla.

Tilaisuus järjestettiin jälleen yhteistoiminnassa Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerho ry:n ja Helsingin Reservin Ilmailuosasto ry:n kanssa. Tilaisuudessa oli n. 50 osanottajaa.”
________________________________________

Prikaatikenraali Kari Salmi on syntynyt Luumäellä 1960, kirjoittanut ylioppilaaksi 1978 ja valmistunut kadettikoulusta 1983. Hän palveli lentoupseerina, lennonopettajana ja laivueupseerina
Hävittäjälentolaivue 31:ssa Kuopiossa vuosina 1983 – 1993 ja opiskeli sotakorkeakoulussa 1993 – 1995. Sen jälkeen palveluspaikkana oli Ilmavoimien Esikunta, missä hän toimi apulaisosastopäällikkönä ja osastopäällikkönä vuosina 1995 – 2005. Ilmasotakoulun johtajana hän
toimi 2006 – 2008 ja johtamisjärjestelmäpäällikkönä Pääesikunnassa 2009 – 2011. Nykyisessä tehtävässään Ilmavoimien Esikunnan esikuntapäällikkönä hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien.

Sotilasarvot ovat edenneet seuraavasti: luutnantti 1983, yliluutnantti 1986, kapteeni 1990, majuri 1994, everstiluutnantti 1997, eversti 2004 ja prikaatikenraali 2008.

____________________________________

Lentosotakoulun kilta on järjestänyt tällaisia esitelmätilaisuuksia Helsingissä vuodesta 1971 alkaen tarvittaessa ja säännöllisesti vuosittain vuodesta 1985 alkaen.
Alkuvuosina tilaisuudet järjestettiin Katajanokan Kasinolla tai Suomen Ilmailumuseolla.
Vuonna 1995 siirryttiin Helsingin Suomalaiselle Klubille. Kaikkiaan tilaisuuksia on tähän mennessä järjestetty 30 kertaa ja ne tarjoavat merkittäviä ”tietopaketteja” sotilasilmailun historiasta ja nykypäivästä.