• Lentosotakoulun kilta

Vuosi 2013 on lähtenyt Lentosotakoulussa liikkeelle ahkeroinnin merkeissä.

Written by LSK on . Posted in UUTISSIVU

Lentosotakoulun johtajan tervehdys,

Tavanomaisten töiden lisäksi henkilöstöä on kuormittanut koulun lakkauttamisen valmistelu – työ joka ei ole niitä miellyttävimpiä, mutta joka meidän on kuitenkin tehtävä. Huomionarvoista onkin, että ylimääräisestä taakasta huolimatta lentokoulutus on edennyt aikataulusta edellä ja tekniikka on pitänyt Hawk-kaluston huippukunnossa. Ylimääräisenä vastuksena Mk66 -kaluston toimitusten viivästyksen lisäksi lentotekniikka joutuu vielä vaihtamaan melkein koko Hawk-laivastoon uudet heittoistuinpatruunat kun uusia patruunoita ei saatu ajoissa toimitukseen.

Olin huhtikuun alussa mukana kadettien lentoharjoituksessa Rovaniemellä ja oli hienoa huomata se into ja ilo millä nuorukaiset toteuttivat lentotehtäviään. Harjoituksen yksi tavoite oli lentointensiteetin nostaminen ja siinä totisesti onnistuttiin. Lentokoulutusohjelma eteni viikossa lähes 170 ”täppää” eteenpäin, mikä kirjattiin epäviralliseksi Suomen ennätykseksi. Onnikin suosi harjoitusta hienon sään muodossa ja tekniikka sai tehdä urakkansa pääsääntöisesti auringonpaisteessa.

Maaliskuussa Kauhavalta kotiutuivat ensimmäiset 15 vrk aiempaa lyhyemmän
palvelusajan suorittaneet korpraalit ja lentosotamiehet. Palveluksen tiivistäminen toteutettiin joukkokoulutuskautta hieman lyhentämällä sekä ottamalla kaikki mahdollinen ”löysä” pois muusta kuin koulutuksesta. Päällimmäinen johtopäätös varusmiespalveluksen lyhentämisestä on se, että välttämätön ehditään juuri ja juuri kouluttaa lyhennetyssäkin ajassa, mutta särkymävaraa esim kertaukseen tai sairastumisista aiheutuneisiin paikkauksiin ei jää.

Edellä mainitun saapumiserän sotilaspoliisikoulutuksen yhteydessä toteutettiin yhdessä SEDU:n kanssa kokeilu, missä osa SPOL-miehistä suoritti koulutuksensa ohessa vartijan ammattitutkinnon. Vastaavan tutkinnon suorittaminen siviilissä kestää yhdeksän kuukautta. Nyt toteutetulla mallilla työelämään pääsy nopeutuu ja varusmiesten kannalta vähemmän kiinnostava 8,5 kk:n palvelusaika sotilaspoliisijoukkueessa muodostuu aidosti haluttavaksi. Kaupan päälle sodan ajan tehtävään kouluttautumisen laatu paranee ja varusmiesten motivaatiotaso nousee. Hyvä kokeilu, jota tullaan jatkamaan Lentosotakoulun loppuun asti ja siirtämään uusi malli aikanaan Tikkakoskelle.

Lentokoulutusta tullaan Kauhavalla antamaan joulukuuhun 2014 asti ja viimeinen varusmieserä kotiutuu Lentosotakoulusta 18.12.2014. Lentosotakoulun perinteet,
siis lippu vapaudenristin nauhoineen, perinnepäivä jne tullevat siirtymään suoraan tulevan Ilmasotakoulun perinteiksi, joten sillä rintamalla ei ole syytä huoleen. Suurin huoli itselläni on henkilöstön työpaikoista, vaikka asiassa on sitten viime kesän edistyttykin. Työpaikkaa vailla on vielä vajaa 30 ihmistä ja tavoitteena on löytää jokaiselle heistä työ- tai koulutuspaikka ennen Lentosotakoulun lakkauttamista. Kymmenen henkilöä ehtii eläköitymään, kahdelletoista on löytynyt ratkaisu pv:ien
ulkopuolelta ja loput tulevat sijoittumaan kymmeneen eri joukko-osastoon Sodankylä-Joensuu-Helsinki-Tampere -alueella. Valtaosa Lentosotakoulun väestä, noin 155 tulee siirtymään Jyvässeudulle.

Tilojen ja alueiden jatkokäyttö on Senaatti-kiinteistön käsissä ja neuvottelujen ollessa kesken ei Lentosotakoulun käytössä olevien rakennusten ja alueiden tulevaisuudesta ole paljoakaan sanottavaa. Menkijärven harjoitusalueen osalta voi kuitenkin todeta, että siitä puolustusvoimat tulee luopumaan vuoden 2014 lopussa.

Koska toiminta Kauhavalla jatkuu täydellä volyymillä ensi vuoden loppuun, tullaan osasta tiloista luopumaan vasta vuoden 2015 aikana. Purkamista jää hoitamaan muutaman ryhmän vahvuinen osasto, joka tulee hoitamaan tilat ja alueet vuokranantajaa tyydyttävään kuntoon vuoden 2015 loppuun mennessä.

Koulun johtaja Eversti Jukka Ahlberg